Unia Europejskich Demokratów

Nadzwyczajny Kongres
Zjednoczeniowy

Pierwszy krok na drodze jednoczenia centrowego proeuropejskiego środowiska politycznego w Polsce.

Unia Europejskich Demokratów
UED Arrow

Jesteśmy patriotami, którzy w sercu noszą Polskę - Ojczyznę dla wszystkich obywateli niezależnie od narodowości, rasy, wyznania i orientacji. Wierzymy w Polskę, w której rząd nie ma władzy nad sumieniami a świeckie państwo szanuje wybory religijne i światopoglądowe swoich obywateli. Taką Polska była i taką ma pozostać. Takie jest właściwe rozumienie polskiej tradycji.

Nie ma w Polsce miejsca na nienawiść, dyktatorskie ambicje, wodzowskie skłonności. Nie ma miejsca na zawłaszczania państwa przez polityków.

Dotychczasowe rządy PiS i prawicowej koalicji niszczą podstawy polskiej państwowości, cechuje je dyletantyzm, izolują Polskę w Europie i zagrażają bezpieczeństwu narodu. Populistyczne obietnice, składane aby zmanipulować wyborców, których spełnić nie można i nie zamierza się spełnić, prowadzą kraj do katastrofy.

Wyrastamy z tradycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego, która najpełniej wyraziła się w wielkim ruchu "Solidarności" z lat 1980-1981 i jest obecnie kontynuowana w aktywności trzeciego sektora, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich.

Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej, którzy opowiadają się za państwem prawa.

Państwo prawa jest niezbędne dla zachowania wolności Polaków, rozwoju kulturalnego i duchowego. Państwo prawa potrzebne jest dla kontroli władzy, której nieustannie grozi samowola, nadużycia i korupcja. Tylko w państwie prawa pełniący władzę nie mają przewagi nad obywatelem. Państwo prawa potrzebne jest gospodarce, bowiem stabilna gospodarka wymaga stabilnego prawa.

Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie Konstytucji jest fundamentem Rzeczypospolitej.

Jesteśmy zwolennikami sprawiedliwości społecznej, związanej z pomocą dla słabszych i wykluczonych. Zarazem wiemy, że aby to realizować potrzebny jest rozwój gospodarczy oparty o społeczną gospodarkę rynkową. Pracownik i przedsiębiorca muszą być partnerami i prowadzić dialog. Szczególną rolę przypisujemy małym i średnim przedsiębiorstwom, które wypracowują większość dochodu narodowego. Prawa pracownicze mają być chronione przez państwo.

Bezpieczeństwo Polski związane jest nieodłącznie z Unią Europejską i Paktem Północnoatlantyckim. Tylko wtedy przeciwstawić się można skutecznie narastającym zagrożeniom jakie stwarza dziś neoimperialna Rosja. Nie wahamy się głośno ostrzegać przed tym zagrożeniem.

Chcemy Polski , która stwarza warunki dla rozwoju rodziny, a także uznanie przez państwo prawa do związków partnerskich. Chcemy żyć w kraju, w którym obywatele są dumni z bogatej i różnorodnej kultury narodowej, a wydarzenia sportowe nie są pretekstem do manifestowania nienawiści wobec innych ras, narodów i kultur.

Założyciele formacji, do której dzisiaj należymy, to bohaterowie opozycji demokratycznej w PRL oraz twórcy zrębów wolnej Polski. Ich rozumienie polityki, jako służby społeczeństwu wyraża się w wieloletniej działalności Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Ich poświęcenie dla polskiej wolności, demokracji, ale i poprawy losu najuboższych Polaków ilustruje bohaterskie życie Jacka Kuronia. Ich wizja Ojczyzny bezpiecznej i na trwałe zakorzenionej w strukturach Zachodu znajduje odbicie w myśli i pracy Bronisława Geremka.

Unia Europejskich Demokratów podejmuje Ich dzieło - budowy Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa nowoczesnego i gospodarczo rozwiniętego, dbającego o dobrobyt wszystkich obywateli oraz zaangażowanego w integrację europejską, włącznie ze stopniowym przekształcaniem Unii Europejskiej w federację. Zwłaszcza obecnie, w tak trudnej sytuacji międzynarodowej.

01.
O nas

Unia Europejskich Demokratów

to partia, którą tworzą zarówno ludzie młodzi, niezwiązani wcześniej z polityką, jak i grono doświadczonych polityków wywodzących się z demokratycznej opozycji. PD jest partią kontynuatorką Unii Demokratycznej (UD), a potem Unii Wolności (UW). Przewodniczącymi partii byli kolejno: Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk oraz Janusz Onyszkiewicz, Brygida Kuźniak, Andrzej Celiński, a obecnie tę funkcję sprawuje Elżbieta Bińczycka

Zobacz statut
Mapa Polski
UED Arrow

02.
Projekty

Obrona demokracji: Unia Demokratyczna powstała w z troski o Polska demokracje. Dzisiaj jesteśmy w podobnym momencie - musimy bronić polskiej demokracji. Zagrożone są zarówno instytucje kontroli demokratycznej (na przykład Trybunał Konstytucyjny), jak i jakość naszej demokracji, albowiem większość - nie mając do tego silnego mandatu od społeczeństwa - rządzi bez poszanowania praw mniejszości. Dalatego, tak jak w 1991 roku , zjednoczyliśmy siły podążając za apelem Premiera Mazowieckiego, tak i dzisiaj jednoczymy sie pod patronatem Komitetu Obrony Demokracji, w ramach koalicji Wolność-Równość-Demokracja.

Miejsce Polski w Europie: jedną z największych zdobyczy wolnej Polski jest zakorzenienie w strukturach zachodnich: NATO i UE. Akcesje do NATO negocjował Minister SZ Bronisław Geremek. Do UNii Europejskiej wstępowaliśmy po referendum, w którym Polacy jednoznacznie opowiedzieli sie za członkostwem w UE. Dzisiaj i te osiągnięcia stają sie zagrożone. Podczas szczytu NATO w Warszawie, najważniejszy przywódca tego bloku upominali polityków PiS w sprawie stanu spraw publicznych w naszym kraju, a działania rzadu wobec TK budzą sprzeciw instytucji UE (KE, PE) oraz krytyczna ocenę Komisji Weneckiej - organu doradczego RE. Musimy wiec bronić miejsca Polski w Europie, a zwłaszcza w UE. Polska musi być w głównym nurcie, a nie na peryferiach Unii. Polska nie może być dla Europy kłopotem. Ma być Europy dumą!

Poprawić polski kapitalizm: na przestrzeni ostatnich 27lat Polska przeszła niezwykłą transformacje gospodarcza i odnotowuje rozwój gospodarczy, nieporównywalny z żadnych wcześniejszym okresem w naszej historii. Warto pamiętać, ze w 1989roku poziom rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy był na podobnym poziomie, a dzisiaj nasz kraj stał sie dla Ukraińców tym, czym dla Polakow w latach największego kryzysu były USA i inne kraje Zachodu. Miejscem, dokąd sie emigrowało za pracą, za chlebem. Polska stała sie symbolem udanej transformacji gospodarczej. Z biednego bankruta, Polska -dzięki ofiarności Polaków - stała sie dla świata wzorem udanych reform ekonomicznych i politycznych. Jednocześnie jednak wielu Polaków - zwłaszcza żyjących w mniejszych miejscowościach - nie korzysta z owoców polskiego sukcesu gospodarczego. Odnowione, piękne ulice, kolorowe, atrakcyjne wnętrza galerii handlowych wciąż dla wielu to jak dekoracja w teatrze. Podziwiają, ale na scenę nie wchodzą. Nie stać ich na obiad z dziećmi w przytulnej restauracji, po ubranie udają sie do lumpeksu, a nie do butiku. Pensje i emerytury są w naszym kraju stanowczo za niskie! Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, których aspiracje - i słusznie - są na poziomie rówieśników z bogatych krajów UE. Dlatego wyjeżdżają - do pracy, za kariera lub po prostu lepszymi perspektywami rozwoju do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec...Przed takim obrotem spraw polskich Jacek Kuroń przestrzegał juz 25 lat temu. Jako Jego polityczni spadkobiercy jesteśmy zobowiązani wypracować taki model dalszego rozwoju, który nie niszcząc zdrowych podstaw wolnego rynku, zapewni Polakom lepsze życie w swoich kraju. Programy takie, jak "500 +" nie mogą być tak konstruowane, ze pielęgniarka lub kasjerka w supermarkecie, wychowująca samotnie jedno dziecko - i zarabiając niewiele więcej niż 1600zł - może nie otrzymać pomocy od państwa, a zamożny bankowiec z trójka dzieci - będzie otrzymywał 1000zl miesięcznie. To przykład populistycznej głupoty i marnotrawstwa politycznego.

Sprawne i przyjazne państwo : jedną z przyczyn wyjazdów zagranice jest rozczarowanie jakością polskiej administracji i poziomem usług publicznych w naszym kraju. Wielomiesięczne (a nawet wieloletnie) oczekiwanie na konieczne zabiegi medyczne, wciąż nadmierna biurokracja w urzędach, nieprzyjazność aparatu skarbowego wobec przedsiębiorców - podatkodawcow, a zatem i głównych donatorów utrzymujących aparat państwowy - to musi ulec zmianie! Polskie państwo musi stać sie przyjazne obywatelowi i przede wszystkim - sprawne. Powołana w tym celu - przez rząd Premiera Tadeusza Mazowieckiego - służba cywilna, musi odzyskać należne jej miejsce; nakłady na służbę zdrowia musza być zarówno większe, jak i efektywniejsze. Nie wystarczy juz kupować nowe wyposażenie, koniecznie trzeba podnieść zarobki białego personelu, a zwłaszcza pensje pielęgniarek, salowych i sanitariuszy, którzy sa najbliżej chorego. Ich praca - wymagająca nie tylko profesjonalizmu, ale poświęcenia i troski o drugiego człowieka, musi być należycie wynagradzana!

Polskie państwo musi tez być państwem świeckim, gdzie sfera sacrum nie miesza się z rządzeniem. Rozdział państwa i Kościoła - nawet przyjazny - ale musi być faktyczny! Parlament, rząd, administracja - nie są od narzucania Polakom stylu życia i wyznaczania światopoglądu. "Nie jestem królem Waszych sumień!" - te słowa Zygmunta II Augusta skierowane do posłów na ówczesny Sejm, niech staną się mottem każdej władzy publicznej w Polsce!

Edukacja, która wyrównuje szanse młodzieży: Polska szkoła bardzo sie zmieniła po 1989 roku. Obniżenie wieku szkolnego oraz wprowadzenie gimnazjów miały na celu wyrównywanie szans polskiej młodzieży. Zarówno z myślą o ich konkurencji z rówieśnia z innych krajów UE, jak i o równiejszym starcie życiowym w kraju. Widoczną lukę w poziomie wykształcenia miedzy (inteligencka) młodzieżą wielkomiejska, a uczniami z mniejszych miejscowości oraz wsi, którzy duzo rzadziej korzystają z opieki przedszkolnej, trzeba konsekwentnie zmniejszać! Jednocześnie - miedzy innymi poprzez nagradzanie najlepszych nauczycieli - należy stwarzać warunki takiego kształcenia w szkołach publicznych, żeby absolwent polskiego liceum był na poziomie umożliwiającym studia na wybranej w Europie uczelni, na równi z niemieckim lub brytyjskim rówieśnikiem. Decyzje i działania obecnego rzadu, a zwłaszcza tak zwana reforma bezmyślnie forsowana przez aktualną minister edukacji narodowej prowadzi polską szkołę i polskich uczniów w przeciwnym kierunku. Będziemy sie temu stanowczo przeciwstawiać i odwrócimy szkodliwe zmiany wprowadzone przez ten rząd!

Nauka: ze wstydem przyznajemy, ze po 27 latach wolnej Polski, Polska nauka wymaga naprawy. Żenująco niskie zarobki, wciąż anachroniczna struktura zarządzania uczelniami, słaby związek nauki z gospodarka - to poważne wady, które trzeba usunąć w dialogu ze środowiskiem akademickim. W sensie materialnym polska nauka bardzo sie zmieniła: nowe lub odrestaurowane budynki, nowocześnie wyposażone pracownie nie zastąpią jednak twórczej i zmotywowanej kadry naukowo - dydaktycznej, zwłaszcza młodych naukowców. Musza oni mieć zapewniony materialny komfort pozwalający skupić sie na badaniach lub pracy ze studentami, a nie poszukiwaniu dodatkowych źródeł utrzymania. Na szczególne zainteresowanie ze strony państwa polskiego powinni liczyć ci naukowcy, którzy zajmują sie innowacyjnymi badaniami, zwłaszcza na styku nauki i gospodarki.

Kultura. Polska ma piękna i bogata kulturę, która jest doceniana ma świecie. Oskar dla ś.p. Andrzeja Wajdy, czy Cezary przyznawane ś.p. Krzysztofowi Kieślowskiemu sa tylko ilustracją, jak polska sztuka potrafi zachwycić wymagający przecież świat. Dlatego państwo musi wspierać polskich twórców i wspierać rozwój polskiej kultury. Jednocześnie musi zadbać o jej powszechność. W tym celu miedzy innymi musza powstawać nowoczesne muzea, które zainteresują wymagająca polska młodzież. To wstyd,ze o dzisiaj nie powstało Muzem Historii Polski na takim poziomie jak Muzeum Historii Żydów Polskch POLIN. W rym zadaniu rząd powinien współpracować blisko z samorządem, aby przykłady takie, jak Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Centrum Historii "Zajezdnia" we Wrocławiu były w każdym polskim mieście.

Samorzad: najbardziej udaną reformą - rozpoczętą przez rząd TAdeusza Mazowieckiego - jest decentralizacja zarządzania państwem i powstanie samorządu terytorialnego. Obywatele, wspólnoty lokalne i regionalne uzyskały wpływ na spory obszar polskich spraw publicznych, a gminy, powiaty i w końcu regiony - dostały gospodarzy, którzy z pasją angażują się w ich rozwój. Jest to jednak kolejne osiągniecie wolnej Polski zagrożone przez obecną większość sejmową, która zawsze dążyła do centralizacji władzy w Polsce, do stworzenia "jednego ośrodka decyzji polityczno-państwowych", ulokowanego nawet nie w Kancelari Premiera lub Pałacu Prezydenckim, lecz w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jestesmy świadkami procesu odbierania kolejnych kompetencji samorządom, zwłaszcza sejmikom wojewódzkim. Najwieksze zagrożenia zbliżają się wraz z planami centralizacji rozdziału funduszy europejskich. Te działania, to nie tylko droga w kierunku odwrotnym od zalecanego przez UE, to także dewastacja państwa polskiego, która ociera sie o zdradę stanu, na skutek prawie pewnych opóźnień w wykorzystaniu środków europejskich, będących skutkiem takich decyzji. Odwrócimy ten zły kierunek, a winnych niewykorzystania choćby 1 euro - pociągniemy do odpowiedzialności!

Sądownictwo, prokuratura, wymiar sprawiedliwości : Do odpowiedzialności politycznej i karnej doprowadzimy także bohaterów hybrydowej wojny wypowiedzianej przez PiS polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zwłaszcza wojna z Trybunałem Konstytucyjnym będzie winą, z której rozliczony zostanie zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Beata Szydło oraz każdy jej następca, który nie będzie drukował i ogłaszał wyroków tego najważniejszego z polskich trybunałów!

Polska wieś, rolnictwo : polska wieś jest bezcennym źródłem zwyczajów i tradycji będących fundamentem ojczystej kultury. I tradycji - zarówno chłopskiej, jak i szlacheckiej. Polska wieś - ze swoim stylem życia - zasługuje zatem na ochronę, ale i rozwój. Zachowując to, co piękne i cenne w tradycji, nie możemy zamienić polskiej wsi w skansen i dlatego publiczne fundusze na rozwój wsi muszą wyważyć ochronę dziedzictwa narodowego z prężnym rozwojem rolnictwa, będącego już dzis polską marką gospodarczą i źródłem pokaźnych dochodów dla producentów rolnych i dla budżetu państwa. Rząd musi wspierać samorząd rolniczy oraz wszelkie formy współdziałanie producentów rolnych, a także ułatwiać im docieranie z se swoimi - najwyższej jakości - towarami do coraz to. nowych rynków zbytu.

Rozwój polskiej wsi to także inwestycje w infrastrukturę, wiejska edukacje i upowszechnianie kultury. Mieszkańcy polskiej wsi nie mogą mieć poczucia obywatelstwa drugiej kategorii, bez dostępu do kanalizacji, asfaltowej drogi, przedszkola i szkoły kina lub teatru.


autor: Poseł Jacek Protasiewicz

Jesteśmy ludźmi gotowymi do odważnego podejmowania prawdziwych i trudnych problemów społecznych. Chcemy i potrafimy się z nimi zmierzyć.

Uważamy, że:

Państwo to dobro wspólne

Państwo to dobro wspólne. Sprzeciw nasz budzi walka polityczna wyniszczająca państwo. Nie zgadzamy się także z partyjnym zawłaszczaniem państwa, upolitycznianiem jego służb i monopolizowaniem władzy. Gdy jesteśmy w opozycji jest to opozycja rozsądna, nie totalna. Gdy zdobędziemy władzę postawimy na fachowców.

Europa to nasze miejsce

Europa to nasze miejsce i wspólna odpowiedzialność. Chcemy silnej Polski w silnej Europie, uważamy przy tym za słuszne powściągnięcie egoizmu narodowego na rzecz wspólnych ważnych projektów. Opowiadamy się za pogłębianiem integracji. Podzielamy eurooptymizm znakomitej większości Polaków.

Państwo prawa, prawa człowieka i wolności

Państwo musi być rządzone na podstawie prawa i zgodnie z jego treścią. Pierwszym obowiązkiem państwa jest chronić wolność obywateli.Wolność jednostki i prawa człowieka uznajemy i cenimy ponad wszystko. Szanujemy poglądy innych, jesteśmy tolerancyjni i otwarci. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas, każdy pogląd uznaje za równoprawny. Chcemy też być różni, ale równi – płeć, wiek, poglądy polityczne, pochodzenie, majątek, orientacja seksualna czy wyznanie nie mogą być przeszkodą w korzystaniu z praw i wolności.
Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji, w tym w szczególności dyskryminacji kobiet kulturowo utrwalonej i rozpowszechnionej w naszym kraju.
Niezwykle istotna jest wolność mediów rozumiana nie tylko jako brak cenzury ale również wolność zakładania, wydawania, emitowania. Wolność mediów jest podstawą swobód obywatelskich i kontroli rządzących.

Prywatne nie znaczy złe. Wolny rynek, zdrowe finanse publiczne

Cenimy rolę własności prywatnej w nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej. Państwo musi wspierać swoich obywateli, ale ich nie ograniczać. Pozwólmy ludziom być przedsiębiorczym – uwolnijmy energię obywateli nadając w ten sposób dynamikę polskiej gospodarce.
Wolny rynek i zdrowe finanse publiczne to warunek i szansa rozwoju naszego kraju.
Sprzeciwiamy się wydawaniu pieniędzy bez troski o możliwości dochodowe państwa i bez liczenia się z konsekwencjami. Państwo musi być nie tylko oszczędne czy tanie, ale i dobrze zarządzane. Zadaniem państwa jest pobudzanie rozwoju.

Gospodarka oparta na wiedzy

Nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się Polska jest naszym gorącym pragnieniem. Cenimy wolną myśl badawczą i naukową. Chcemy budować społeczeństwo ludzi wykształconych i gospodarkę opartą na wiedzy.

Równe szanse

Gorąco pragniemy zrównania szans obywateli. Chcemy by każdy mógł uczestniczyć w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz z niego korzystać.

Wolność od biedy

Wolność jednostki rozumiemy również jako wolność od biedy.Najwłaściwszą drogą wyrównywania różnic w dostępie do zasobów i usług oraz niwelowania rozwarstwienia społecznego nie są interwencyjno- redystrybucyjne działania państwa.
Postrzegamy je jako nieskuteczne, a w rezultacie jedynie wzmacniające i utrwalające formułę społeczeństwa nierównych szans. Opowiadamy się za ograniczeniem pomocowo- socjalnych zadań państwa na rzecz jego aktywnego współdziałania z organizacjami obywatelskimi w celu wykształcenia w Polsce wielu form i podmiotów ekonomii społecznej zdolnych do aktywizowania ludzi wykluczonych.

Partnerstwo

Partnerstwo w działaniu jest dla nas ważne. Cenimy rolę organizacji obywatelskich, samorządów zawodowych, związków pracowników i pracodawców.Chcemy Polski samorządowo-obywatelskiej.

Państwo świeckie i przyjazne

Stawiamy na świeckość państwa i jego przyjazny rozdział od kościołów.

Wrażliwość na „zielone”

„Zielone” jest nam bliskie. Pragniemy ochronić przyrodę, by dziś żyło się lepiej i dlatego że wymaga tego od nas wrażliwość na los przyszłych pokoleń.

Zobacz więcej

03.
Historia

Lipiec 1990

akcja Demokratyczna (w inicjatywę włączają się m.in. Jacek Kuroń, Marek Edelman, Bronisław Geremek, Barbara Labuda)

Grudzień 1990

zbierają się przedstawiciele Wojewódzkich Komitetów Wyborczych Tadeusza Mazowieckiego (wybory Prezydenta RP – listopad 1990) i powołują Unię Demokratyczną.

Kwiecień 1994

Unia Demokratyczna łączy się z Kongresem Liberalno – Demokratycznym tworząc Unię Wolności – partię sukcesorkę Unii Demokratycznej. Na zjeździe zjednoczeniowym z połaczenia Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Demokratycznej powstaje nowa partia – Unia Wolności. Na czele partii staje Tadeusz Mazowiecki, jego zastępcą zostaje dotychczasowy przewodniczący KLD Donald Tusk.

Wrzesień 1997

W wyborach do parlamentu partia uzyskała 13,37% głosów, zajmując trzecie miejsce. Przypadło jej 60 mandatów poselskich i 8 senatorskich. Na listach Unii Wolności znaleźli się przedstawiciele Stronnictwa Demokratycznego.

Październik 1997

Unia Wolności zawiera koalicję z Akcją Wyborczą Solidarność z którą tworzy rząd pod kierownictwem Jerzego Buzka. W rządzie z ramienia UW znaleźli się: Leszek Balcerowicz (wicepremier, minister finansów), Hanna Suchocka (minister sprawiedliwości, prokurator generalna), Bronisław Geremek (minister spraw zagranicznych), Janusz Onyszkiewicz (minister obrony narodowej), Joanna Wnuk-Nazarowa (minister edukacji narodowej) i Eugeniusz Morawski (minister transportu i gospodarki morskiej).

Czerwiec 2004

Umiera Jacek Kuroń – legenda polskiego podziemia, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, wiceprzewodniczący Unii Demokratycznej, były poseł z ramienia tej partiii, minister płacy pracy i polityki społecznej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej, kawaler Orderu Orła Białego.

Lipiec 2004

Janusz Onyszkiewicz zostaje wybrany wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego z ramienia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (Alliance of Liberals and Democrats for Europe).

Maj 2005

Unia Wolności przekształca się w Partię Demokratyczną – demokraci.pl. Założycielski Kongres Partii Demokratycznej – demokraci.pl 7-8 maja 2005r. – Zmiana nazwy partii z Unia Wolności na Partia Demokratyczna – demokraci.pl

Kwiecień 2008

W wypadku samochodowym pod Lubieniem ginie były przewodniczący Unii Wolności, czlonek Partii Demokratycznej, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PD, kawaler Orderu Orła Białego prof. Bronisław Geremek.

Październik 2009

W Warszawie umiera Marek Edelman, wybitny lekarz, ostatni przywódca Powstania w Getcie Warszawskim, działacz opozycji, założyciel ROAD, członek Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Partii Demokratycznej, członek rady politycznej Unii Wolności, kawaler Orderu Orła Białego.

Listopad 2015

Elżbieta Bińczycka zostaje wybrana nową Przewodniczącą Partii Demokratycznej

UED Arrow

04.
Władze
partii

Przewodnicząca

Elżbieta Bińczycka

przewodniczaca@uniaeuropejskichdemokratow.pl

I Wiceprzewodniczący

Jacek Protasiewicz

Wiceprzewodnicząca

Anna Sporyszkiewicz

Wiceprzewodniczący

Włodzimierz Magdziarz

Wiceprzewodniczący

Kazimierz Wóycicki

Członek zarządu

Ewa Hołuszko

Członek zarządu

Robert Drachal

Członek zarządu

Tomasz Sakowski

Skarbnik

Grzegorz Dubaniewicz

Sekretarz Generalny

Zdzisław Litwińczuk

sekretarz.generalny@uniaeuropejskichdemokratow.pl

Członek Zarządu

Michał Kamiński

UED Arrow

05.
Dołącz
do UED

Wstąp do Unii Europejskich Demokratów

Członkiem UED może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych i nie jest aktywnym członkiem innej partii politycznej.

Deklaracja Ankieta
UED Arrow

06.
Kontakt

Nazwa partii

Unia Europejskich Demokratów

NIP

525-15-55-979

Regon

006942170

Biuro krajowe

ul. Marszałkowska 2 lok 4
00-581 Warszawa

E-mail

biuro@uniaeuropejskichdemokratow.pl

Telefon

663 888 077