UNIA EUROPEJSKICH DEMOKTARTÓW
| Home

DEKLARACJA IDEOWA

Jesteśmy patriotami, którzy w sercu noszą Polskę - Ojczyznę dla wszystkich obywateli niezależnie od narodowości, rasy, wyznania i orientacji. Wierzymy w Polskę, w której rząd nie ma władzy nad sumieniami a świeckie państwo szanuje wybory religijne i światopoglądowe swoich obywateli. Taką Polska była i taką ma pozostać. Takie jest właściwe rozumienie polskiej tradycji.

Nie ma w Polsce miejsca na nienawiść, dyktatorskie ambicje, wodzowskie skłonności. Nie ma miejsca na zawłaszczania państwa przez polityków.

Dotychczasowe rządy PiS i prawicowej koalicji niszczą podstawy polskiej państwowości, cechuje je dyletantyzm, izolują Polskę w Europie i zagrażają bezpieczeństwu narodu. Populistyczne obietnice, składane aby zmanipulować wyborców, których spełnić nie można i nie zamierza się spełnić, prowadzą kraj do katastrofy.

Wyrastamy z tradycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego, która najpełniej wyraziła się w wielkim ruchu "Solidarności" z lat 1980-1981 i jest obecnie kontynuowana w aktywności trzeciego sektora, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich.

Jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej, którzy opowiadają się za państwem prawa.

Państwo prawa jest niezbędne dla zachowania wolności Polaków, rozwoju kulturalnego i duchowego. Państwo prawa potrzebne jest dla kontroli władzy, której nieustannie grozi samowola, nadużycia i korupcja. Tylko w państwie prawa pełniący władzę nie mają przewagi nad obywatelem. Państwo prawa potrzebne jest gospodarce, bowiem stabilna gospodarka wymaga stabilnego prawa.

Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie Konstytucji jest fundamentem Rzeczypospolitej.

Jesteśmy zwolennikami sprawiedliwości społecznej, związanej z pomocą dla słabszych i wykluczonych. Zarazem wiemy, że aby to realizować potrzebny jest rozwój gospodarczy oparty o społeczną gospodarkę rynkową. Pracownik i przedsiębiorca muszą być partnerami i prowadzić dialog. Szczególną rolę przypisujemy małym i średnim przedsiębiorstwom, które wypracowują większość dochodu narodowego. Prawa pracownicze mają być chronione przez państwo.

Bezpieczeństwo Polski związane jest nieodłącznie z Unią Europejską i Paktem Północnoatlantyckim. Tylko wtedy przeciwstawić się można skutecznie narastającym zagrożeniom jakie stwarza dziś neoimperialna Rosja. Nie wahamy się głośno ostrzegać przed tym zagrożeniem.

Chcemy Polski , która stwarza warunki dla rozwoju rodziny, a także uznanie przez państwo prawa do związków partnerskich. Chcemy żyć w kraju, w którym obywatele są dumni z bogatej i różnorodnej kultury narodowej, a wydarzenia sportowe nie są pretekstem do manifestowania nienawiści wobec innych ras, narodów i kultur.

Założyciele formacji, do której dzisiaj należymy, to bohaterowie opozycji demokratycznej w PRL oraz twórcy zrębów wolnej Polski. Ich rozumienie polityki, jako służby społeczeństwu wyraża się w wieloletniej działalności Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Ich poświęcenie dla polskiej wolności, demokracji, ale i poprawy losu najuboższych Polaków ilustruje bohaterskie życie Jacka Kuronia. Ich wizja Ojczyzny bezpiecznej i na trwałe zakorzenionej w strukturach Zachodu znajduje odbicie w myśli i pracy Bronisława Geremka.

Unia Europejskich Demokratów podejmuje Ich dzieło - budowy Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa nowoczesnego i gospodarczo rozwiniętego, dbającego o dobrobyt wszystkich obywateli oraz zaangażowanego w integrację europejską, włącznie ze stopniowym przekształcaniem Unii Europejskiej w federację. Zwłaszcza obecnie, w tak trudnej sytuacji międzynarodowej.